CÔNG TY TNHH HANATECH VIỆT NAM

NHÀ THẦU CHUYÊN THIẾT KẾ - THI CÔNG TRỌN GÓI NỘI THẤT SHOP - CỬA HÀNG UY TÍN NHẤT TOÀN QUỐC

Hotline tư Vấn 24/7 0981386565

Trang chính sách bảo mật cho website https://thietkethicongcuahang.vn/ được cập nhật lần cuối vào ngày 08 tháng 7 năm 2020. Chính sách bảo mật này giải thích các chính sách và quy trình về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi người dùng sử dụng Dịch vụ trên trang web. Dưới đây là nội dung chi tiết của chính sách bảo mật:

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2023

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

1. Giải thích và định nghĩa

1.1 Giải thích

Các từ có chữ cái đầu viết hoa trong chính sách bảo mật này sẽ được hiểu theo các điều kiện sau đây.

1.2 Định nghĩa

 • “Bạn” được hiểu là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.
 • “Công ty” (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến trang web https://thietkethicongcuahang.vn/ và những người liên quan đến hoạt động của trang web đó.
 • “Chi nhánh” có nghĩa là một thực thể kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lãi cổ phần hoặc chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu cử giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • “Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các bộ phận của Dịch vụ của chúng tôi.
 • “Trang web” đề cập đến trang web https://thietkethicongcuahang.vn/.
 • “Dịch vụ” đề cập đến các dịch vụ được cung cấp trên trang web.
 • “Quốc gia” đề cập đến Việt Nam.
 • “Nhà cung cấp dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty.
 • “Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba” đề cập đến bất kỳ trang web hoặc trang mạng xã hội nào mà người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • “Dữ liệu cá nhân” bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng.
 • “Cookies” là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của một trang web, chứa chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số nhiều lần sử dụng.
 • “Dữ liệu sử dụng” đề cập đến dữ liệu được tự động thu thập khi sử dụng Dịch vụ hoặc từ cơ sở hạ tầng Dịch vụ, ví dụ như thời gian truy cập trang.

2. Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

2.1 Các loại dữ liệu được thu thập

 • Dữ liệu cá nhân: Trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân nhất định để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm địa chỉ email, tên và họ.
 • Dữ liệu sử dụng: Chúng tôi tự động thu thập dữ liệu sử dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm địa chỉ IP của thiết bị, loại trình duyệt, các trang Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.
 • Công nghệ theo dõi và Cookies: Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi bao gồm đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật của ngành và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và duy trì Dịch vụ, bao gồm việc xác thực người dùng, xử lý thanh toán, gửi thông báo liên quan đến Dịch vụ và giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc hỗ trợ khác.
 • Cải thiện Dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các chức năng và nâng cao trải nghiệm người dùng trên Dịch vụ. Điều này có thể bao gồm tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ, và cung cấp thông tin liên quan đến các tính năng hoặc cập nhật mới của Dịch vụ.
 • Liên hệ và hỗ trợ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và hỗ trợ bạn trong trường hợp cần thiết, bao gồm trả lời yêu cầu, giải đáp câu hỏi và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu từ cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc trong các trường hợp được quy định bởi pháp luật.

4. Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của bạn:

 • Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân: Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập. Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp ở cuối Chính sách bảo mật này.
 • Rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bất cứ lúc nào. Để rút lại sự đồng ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp ở cuối Chính sách bảo mật này.
 • Quyền từ chối tiếp nhận thông tin tiếp thị: Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn có quyền từ chối bằng cách sử dụng các tùy chọn “từ chối” hoặc “hủy đăng ký” có sẵn trong các email tiếp thị mà chúng tôi gửi cho bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu không nhận thông tin tiếp thị.
 • Quyền bảo vệ dữ liệu: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào là 100% an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu và thông tin đăng nhập của bạn được bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác.

5. Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

6. Thay đổi vào Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách bảo mật này theo ý muốn của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào vào Chính sách bảo mật này sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi này được đăng, bạn chấp nhận các thay đổi đó và đồng ý tuân thủ Chính sách bảo mật mới.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào về Chính sách bảo mật này hoặc việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc sau:

 • Địa chỉ: Lô CN-1, Khu công nghiệp Agtex Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
 • Điện thoại: 0981386565
 • Email: noithatcuahanghanatech@gmail.com

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn càng sớm càng tốt và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền riêng tư của bạn.

Kết luận

Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc và quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân và sẽ tiếp tục cải thiện các biện pháp bảo mật của chúng tôi để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp ở trên.

Để lại thông tin nhận tư vấn
Chat Zalo Chat Facebook Hotline: 0981386565